qwer

         
  Ф.И.О. Ученая степень  Условия работы (штат/совм.) Факультет
1 Бактыгул Батыралиева преп. штат Англис тилин үйрөтүү боюнча даярдоо курстары
2 Гулнура Иренчиева преп. штат Англис тилин үйрөтүү боюнча даярдоо курстары
3 Нурия Умерова преп. штат Англис тилин үйрөтүү боюнча даярдоо курстары
4 Гулаида Кайыпова  Заведующий кафедрой штат Англис тилин үйрөтүү боюнча даярдоо курстары
5 Адина Эшенкулова преп. штат Англис тилин үйрөтүү боюнча даярдоо курстары
6 Чолпон Борубаева преп. штат Англис тилин үйрөтүү боюнча даярдоо курстары
7 Джереми Карди преп. штат Англис тилин үйрөтүү боюнча даярдоо курстары
8 Нуржан Кудайбердиева преп. штат Англис тилин үйрөтүү боюнча даярдоо курстары
9 Гүлзада Нурмаматова  Зам. декана PhD штат Англис тилин үйрөтүү боюнча даярдоо курстары
10 Умида Гуламжан кызы магистр штат Англис тилин үйрөтүү боюнча даярдоо курстары
11 Муслим Таваш магистр штат Англис тилин үйрөтүү боюнча даярдоо курстары
12 Рамазан Түркмен магистр штат Англис тилин үйрөтүү боюнча даярдоо курстары
13 Мехмет Мүжде преп. штат Англис тилин үйрөтүү боюнча даярдоо курстары
14 Айгүль Бейшеева преп. штат Англис тилин үйрөтүү боюнча даярдоо курстары
15 Аида Абдулдаева зав. Каф кандидат филологических наук штат Журналистика
16 Тиллеков Сеитбек про.ректор штат Журналистика
17 Наристе Алиева PhD магистратура штат Журналистика
18 Джолдошов Жандос  препод штат Журналистика
19 Акимканова Кундуз зав. Каф штат Линвистика 
20 Закиров Алымжан к.ф.н. Профессор штат  Линвистика 
21 Середина Юлия ст. преп. штат  Линвистика 
22 Жакшылыкова Тинатин Зав. кафедрой, старший преп. штат  Психология
23 Хена Фатма  Ph.D штат  Психология
24 Сидхарт Шахи Магистр штат  Психология
25 Жолчиева Айнуру  Канд. пед. наук, доцент штат  Психология
26 Казакова Нурзат зав.кафедрой, к.ф.н., доцент, проф. штат  Филология (англис тили жана адабияты)
27 Вероника Логош преп. штат  Филология (англис тили жана адабияты)
28 Кулжабаева Айдай ст.преп. штат  Филология (англис тили жана адабияты)
29 Жакишева Салтанат ст.преп. штат  Филология (англис тили жана адабияты)
30 Назарбек Акылбек уулу ст.преп. штат  Филология (англис тили жана адабияты)
31 Исмаилов Нурлан Зав. кафедрой канд. юр. наук, доцент Штат Эл аралык укук
32 Тегизбекова Жылдыз Канд. юр. наук, доцент Штат Эл аралык укук
33 Маралбаева Алия Канд. юр. наук, доцент Штат Эл аралык укук
34 Алмаз уулу Атай препод. Штат Эл аралык укук
35 Юнусова Хадича Канд. юр. наук, доцент Штат Эл аралык укук
36 Кыялбек Акмолдоев Декан, Ph.D Штат Экономика
37 Назира Эсеналиева  канд. эконом. наук, доцент Штат Илим бөлүмүнүн башчысы Экономика
38 Малик Борбугулов  канд. эконом. Наук штат Экономика
39 Улан Нуркасымов старший преп. штат Экономика
40 Кашиф Хасан Кхан Ph.D штат Экономика
41 Ормон Бектур уулу преп. штат Экономика
42 Нурдин Капаров кандидат экономических наукканд. пед. Наук, ио доцент штат Менеджмент
43 Уланбек  Аширов старший преп. штат Менеджмент
44 Бактыгуль  Имарбекова преп. штат Менеджмент
45 Жуманияз Маматалиев преп. штат Колдонмо математика жана информатика
46 Халед Мухаммад Ph.D штат Колдонмо математика жана информатика
47 Ремудин Мекуриа Ph.D штат Колдонмо математика жана информатика
48 Хусиен Чебси #ССЫЛКА! штат Колдонмо математика жана информатика
49 Мавлюда Гусейнова канд. культуро-        логии, доцен штат Эл аралык мамилелер
50 Ибрахим Конжак канд. полит. наук  штат Эл аралык мамилелер
51 Таалайгул Усонова старший преп.  штат Эл аралык мамилелер
52 Малика Абдулбакиева   #ССЫЛКА! штат Эл аралык мамилелер
53 Руслан Жалил PhD штат Эл аралык мамилелер
54 Ормон Бектур уулу #ССЫЛКА! штат Эл аралык мамилелер
55 Чолпон Алиева Зав. кафедрой  медицинской биологии, естественных и гуманитарных наук д.ф.н., профессор штат Медицина 
56 Гульнара Мусуралиева к.б.н. Штат Медицина 
57 Кенан Гумуштекин Декан д.м.н., профессор штат Медицина 
58 Нурлан Маннап уулу Мастер, преподаватель штат Медицина 
59 Мухаммед Бурак Ай Мастер, Старший преподаватель штат Медицина 
60 Кудайберген Осмоналиев Зам. декан по учебно-воспитательной работе, мастер, старший Преподаватель, врач штат Медицина 
61 Айсанам Абдурасулова Мастер, Старший Преподаватель, врач штат Медицина 
62 Тынарбек Арзыкулов  Зам. декан по учебно-воспитательной работе, мастер, преподаватель, врач штат Медицина 
63 Хайдер Али Мастер, Старший Преподаватель, врач штат Медицина 
64 Наваид Хуссаин Кхан PhD., доцент штат Медицина 
65 Мирза Масроор Али Бег PhD штат Медицина 
66 Медер Мелисбеков Зам. декан по административной работе Мастер, Преподаватель, врач штат Медицина 
67 Рыскуль Кыдыралиева Зав. кафедрой  морфологических и клинических дисциплин д.м.н., профессор штат Медицина 
68 Бермет Абдымуталифова Мастер штат Медицина 
69 Эрмек Сагынов Мастер, преподаватель штат Медицина 
70 Азамат Абдыраимов Мастер, преподаватель штат Медицина 
71 Мухаммед Захед  Сарвар Мастер, преподаватель штат Медицина 
72 Азизахан Рахманова Мастер, преподаватель штат Медицина 
73 Александра Лобзова к.м.н Штат Медицина 
74 Санжар Акназаров  Мастер, старший преподаватель, врач  Штат Ректор Медицина 
75 Зекерия Актурк д.м.н., профессор Штат Медицина 
76 Ведат  Коксал д.м.н., профессор Штат Медицина 
77 Салимбек Ашимов Преподаватель Штат Медицина 
78 Ахмет Санич д.м.н., проф. Штат Медицина 
79 Кыймет Санич к.м.н. Штат Медицина 
80 Нурулло Садыков PhD Штат Медицина 
81 Мадинабону Исакова ассистент Штат Медицина 
82 Жакшылыков Жылдызбек  канд. пед. наук, и.о. Доцента Штат Директор Эл аралык дистанттык окутуу борбору
83  Кутманова Уулбубу преподаватель Штат Эл аралык дистанттык окутуу борбору
84 Муратова Элнура Ph.D Штат Эл аралык дистанттык окутуу борбору
85 Шамбеталиев Канатбек Канд.пед.наук, ио доцент Штат Эл аралык дистанттык окутуу борбору
86 Майрыкова Мээрим   кандидат филологических наук, доцент  штат Факультеттер аралык мамлекеттик предметтерди окутуу кафедрасы
87 Сайдалиева Алтынай   старший преподаватель штат Факультеттер аралык мамлекеттик предметтерди окутуу кафедрасы
88  Акматова Роза старший преподаватель штат Факультеттер аралык мамлекеттик предметтерди окутуу кафедрасы
89 Калдыбаева Элнура   преподаватель штат Факультеттер аралык мамлекеттик предметтерди окутуу кафедрасы
90 Жузупекова Кундуз   кандидат филологических наук, доцент  штат Факультеттер аралык мамлекеттик предметтерди окутуу кафедрасы
91 Саматова Гүлшайыр  преподаватель штат Факультеттер аралык мамлекеттик предметтерди окутуу кафедрасы
92 Эрдолатова Нургүл    кандидат исторических наук штат Факультеттер аралык мамлекеттик предметтерди окутуу кафедрасы
93 Алымбекова Суракан   старший преподаватель штат Факультеттер аралык мамлекеттик предметтерди окутуу кафедрасы
94 Алимпиева Лариса   кандидат филологических наук штат Факультеттер аралык мамлекеттик предметтерди окутуу кафедрасы
95 Чокушева Гулина  старший преподаватель штат Факультеттер аралык мамлекеттик предметтерди окутуу кафедрасы
96 Камчибекова Замира  доцент штат Факультеттер аралык мамлекеттик предметтерди окутуу кафедрасы
97 Чалова Ирина   преподаватель штат Факультеттер аралык мамлекеттик предметтерди окутуу кафедрасы
98 Чыныбеков Замирбек  преподаватель штат Факультеттер аралык мамлекеттик предметтерди окутуу кафедрасы
99 Эдилова Мариям доктор философских наук, профессор  штат Факультеттер аралык мамлекеттик предметтерди окутуу кафедрасы
100 Бекимбетова Турдукан старший преподаватель штат Факультеттер аралык мамлекеттик предметтерди окутуу кафедрасы
101 Зеки Пекташ Ректордун кеңешчиси Ректорат
102 Айпери Тилекова Секретарь-референт Ректорат
103 Рустам Умаров Окуу иштери боюнча проректор Ректорат
104 Айчүрөк  Мамытбекова Секретарь-референт Ректорат
105 Сеитбек Тиллеков Чарба иштери боюнча проректор Ректорат
106 Айша Нусупова Секретарь-референт Ректорат
107 Салидин Калдыбаев Илимий иштер боюнча проректор, илим департаментинин директору Ректорат
108 Нуриза Асанова Методист Ректорат
109 Гульнур Джайнакова Директор Окуу жана сапатты башкаруу департаменти
110 Акылай Акматалиева Башкы адис Окуу жана сапатты башкаруу департаменти
111 Аскарбек Камчиев Бөлүм баш Окуу бөлүмү
112 Жылдыз Кайыпбердиева Башкы адис Окуу бөлүмү
113 Самат Раимбек уулу Башкы адис Окуу бөлүмү
114 Мирзат Ибраимова Башкы адис Окуу бөлүмү
115 Алина Адылханова Адис Окуу бөлүмү
116 Элес Бообекова Адис Окуу бөлүмү
117 Назира Батырова Адис Окуу бөлүмү
118 Алексей Бондарев Программист Окуу бөлүмү
119 Каныкей Ташиева Адис Окуу бөлүмү
120 Канатбек Шамбеталиев Бөлүм баш Кадр, жалпы, документация жана архив бөлүмү
121 Зулкада Рыскул кызы Башкы адис Кадр, жалпы, документация жана архив бөлүмү
122 Мырзабек Абдрахманов Адис Кадр, жалпы, документация жана архив бөлүмү
123 Жыпаргуль Сыдыкова Архивчи Кадр, жалпы, документация жана архив бөлүмү
124 Фархат Молдоев Финансы координатору Бухгалтерия
125 Тураргул Сооронбаева Башкы бух Бухгалтерия
126 Бермет Сагыналиева Кассир Бухгалтерия
127 Нурзада Дыйканбаева Фин-менеджер Бухгалтерия
128 Мустафа Альяр ДМС директору Тарбия департаменти
129 Карамат Мукарамова Дарыгер  
130 Бурул Конкулова Медайым  
131 Айкөкүл Мамаева Кызматкер  
132 Бакыт Исакжанов Кызматкер  
133 Фирдавс Амаков Б.жооптуу  
134 Каныкей Ажикулова Б.жооптуу  
135 Ирина Ялчынкая Психолог 0,5  
136 Аида  Бөрүбаева Бөлүм башчы  
137 Адина Омурова Адис  
138 Радмир Гумеров Адис  
139 Рустам Чонов Ассистент  
140 Ырысгуль Алакунова Ассистент  
141 Равшан Иминов Директор  
142 Айпери Бозжанова  Методист  
143 Жантай Молдокулов Бөлүм башчы  
144 Залкар Касымов Дизайнер  
145 Сүйүнбек Шерматов Сис адм  
146 Бегайым Аманкулова Сис адм  
147 Максат  Абдылдабеков Сис адм  
148 Эркинбек Кубанычбеков Сис адм  
149 Марат Араниндинов Сис адм  
150 Венера Шейшеналиева Методист Коопоративдик байланыштар жана карьер борбору
151 Эдил Коногалиев Бөлүм башчы Эл аралык байланыш бөлүмү
152 Табигат Конгайтиева Адис Эл аралык байланыш бөлүмү
153 Динара Эгембердиева Адис Эл аралык байланыш бөлүмү
154 Анара Каналбек кызы Адис Эл аралык байланыш бөлүмү
155 Дарика Нурматова Долбоор менеджери Эл аралык байланыш бөлүмү
156 Айтбай Турдумаматов Башчы Китепкана жана документация бөлүмү
157 Динарахан Нуралиева Адис Китепкана жана документация бөлүмү
158 Айнур Нуралиева Адис Китепкана жана документация бөлүмү
159 Нурдин Абдыкеримов Бөлүм башчы Техникалык бөлүм
160 Ынтымак Керимбаев Адис Техникалык бөлүм
161 Шухрат Волиев Завхоз Техникалык бөлүм
162 Мехмет Даян Ашчы Техникалык бөлүм
163 Виталий Шворнев Тех бөл Техникалык бөлүм
164 Акылбек Дуйшеев Тех бөл Техникалык бөлүм
165 Виктор  Тюрин Тех бөл Техникалык бөлүм
166 Сухроб   Тех бөл Техникалык бөлүм
167 Мээрим  Абылова Тех бөл Техникалык бөлүм
168 Нуржан Токтоналиева Тех бөл Хозрасчет ашкана
169 Дильмурат Бакриев Тех бөл Хозрасчет ашкана
170 Жыпара Бегматова Тех бөл Хозрасчет ашкана
171 Аширкан Козубекова Тех бөл Хозрасчет ашкана
172 Айсара   Тех бөл Хозрасчет ашкана
173 Жумагуль   Тех бөл Хозрасчет ашкана
174 Айша   Тех бөл Хозрасчет ашкана
175 Айнура   Тех бөл Хозрасчет ашкана
176 Гулжан   Тех бөл  
177 Мираида Аринова Методист Экономика жана башкаруу факультети
178 Толгонай Алайбекова Методист Юриспруденция кафедрасы
179 Адинай Амангельдиева Методист Инженерия жана информатика факультети
180 Нурмира Черикбаева Методист Гуманитардык илимдер факультети
181 Биназир Касмалиева Методист Гуманитардык илимдер факультети
182 Шахризада Муратова Методист Медицина факультети Дарыгерлик иш кафедрасы
183 Алина Алымбекова Методист Орто кесиптик билим берүү бөлүмү
184 Саадат Бейшебаева Методист Факультеттер аралык мамлекеттик предметтерди окутуу кафедрасы
185 Гүлгаакы Таалайбекова Методист Дистанттык билим берүү борбору
         
  Профессордук-окутуучу курам – 100
Административдик –техникалык курам  -76
Профессор-8
Канд.пед.наук, и.о. доцент-5
Доцент-14
Илимдин кадидаты -16
Ph/D – 13
Мастер, преподаватель – 10
Старший преподаватель- 16
Преподаватель – 24
Магистр-4
Ассистент-3
Ректорат – 9
Ректор-1
Ректордун жардамчысы-3
Декан-4
Декан жардамчысы-3
Англис тилин үйрөтүү боюнча даярдоо курсунун кординатору-1
Бөлүм башчылар -12
Бөлүм башчынын жардамчысы-1
Тил үйрөтүү бөлүм башчылары – 4
Окуу бөлүмү-9
Адис-13
Башкы адис-5
Методист-10
Кадр,жалпы,документация жана архив бөлүмү-3
Каржы бөлүмү-4
Массалык маалымат. Таанытуу коом менен байланыш бөлүмү-5
Спорт,маданият жана ден-соолук бөлүмү-5
Китеп жана документация бөлүмү-3
Сатып алуу бөлүмү-3
Техникалык бөлүм-14